WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE INKLARINGSPROCEDURES IN DE EU?

,

Er zijn in principe twee inklaringsprocedures die zowel bij invoer als bij uitvoer van toepassing zijn:

– De standaardbeoordelingsprocedure (ook bekend als de “in-line”-procedure, met de goederen bij de douane) verloopt als volgt: aankomst van de goederen bij de douane – aangifte van de goederen – betaling van de douanerechten – fysieke controle (inspectie) of controle op stukken door de douane – vrijgave van de aangifte en de goederen;

– De domiciliëringsprocedure (met de goederen in particuliere gebouwen/magazijnen die vooraf door de douane zijn goedgekeurd), die als volgt verloopt: aankomst van de goederen in een particulier entrepot – voorafgaande kennisgeving van de aankomst van de goederen bij de douane op het moment dat de goederen worden aangegeven – eventuele fysieke of documentaire controle – onmiddellijke (of telematische) betaling van de douanerechten – vrijgave van de zending.

In het laatste geval staat de zending eerder ter beschikking van de aangever dan bij de standaardprocedure en kan dus met dezelfde tijdwinst worden geleverd.

Skills

Posted on

5 juni 2014