WAT IS HET EUR 1 CERTIFICAAT?

, , ,

Het EUR 1 is een certificaat dat bij uitvoer wordt afgegeven als bewijs dat de in het formulier omschreven goederen van communautaire oorsprong en productie zijn (aangeduid als “preferentiële oorsprong”) en dat door de douane wordt afgegeven op schriftelijk verzoek van de exporteur. Een verzoek om afgifte van EUR 1 veronderstelt dat de aangegeven goederen voldoen aan alle voorwaarden om als van preferentiële oorsprong te worden beschouwd (in dit verband moet steeds worden verwezen naar de protocollen inzake de oorsprong van de overeenkomsten die met de verschillende landen of groepen van landen zijn gesloten).

De aanvraag voor het certificaat die de exporteur samen met de goederen bij de douane indient, wordt voldoende geacht voor de afgifte van het EUR 1-certificaat. Het douanekantoor kan, soms op specifiek verzoek van een buitenlands douanekantoor, nog later om bewijsstukken van de oorsprong verzoeken of controles bij het bedrijf uitvoeren.

Het wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie en staten die handelsovereenkomsten met haar hebben gesloten (bv. Zwitserland, Egypte, Israël, Tunesië, enz.) en maakt vrijstelling van rechten mogelijk voor de uitvoer/invoer tussen de Europese Unie en die staten en omgekeerd.

Skills

, , , , ,

Posted on

5 juni 2014