HOE BEREKEN IK DE BELASTING OP ZWAAR VERKEER (TTPCP)?

,

De prestatiegebonden belasting op zware voertuigen is een federale belasting die afhankelijk is van het totale gewicht van het voertuig, het emissieniveau en het aantal gereden kilometers in Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein.

Zij moet worden geheven op alle motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan die

 • een totaal gewicht hebben van meer dan 3,5 ton,
 • dienen voor het vervoer van goederen en
 • in Zwitserland of in het buitenland zijn geregistreerd en gebruik maken van het Zwitserse openbare wegennet.

Belastingtarieven

Huidige tarieven:

Categorie belasting
Emissieklasse
Tarief
I
EURO 2, 1 en
3,10 cts. / tkm
II
EURO 3
2,69 cts. / tkm
III
EURO 4 en 5
2.28 cts. / tkm

.

Verlaagd tarief:

III
EURO 6
2,05 cts. / tkm

Verlaagd tarief voor voertuigen met een roetfilter die voldoen aan de EURO 4-deeltjesgrenswaarde (0,02 g/kWh):

I
EURO 2
2,79 cts. / tkm
II
EURO 3
2.42 cts. / tkm

Voorwaarden voor Zwitserse voertuigen:
Het bevoegde verkeersbureau bevestigt in de vergunning van het voertuig dat het roetfiltersysteem correct is geïnstalleerd. Het nummer 924 wordt ingevoegd onder de rubriek “Kantonvermeldingen”. De korting wordt verleend vanaf de datum van wijziging van het rijbewijs.

Voorwaarden voor buitenlandse voertuigen: De aanvraag (formulier 56.60) met het bewijs (voertuigvergunning of officieel gecertificeerd document) dat het voertuig is uitgerust met een roetfilterinstallatie moet worden ingediend bij een Zwitsers douanekantoor. De vergoeding wordt toegekend vanaf de datum van wijziging van de basisgegevens.

Voorbeeld van berekening:

Doorslaggevend gewicht 18 t
Tarief volgens afgifte (Euro 5) 2,28 cts./tkm
Afgelegde kilometers 100 km
Totaal CHF 41.05

Berekening: 18 x 2,28 x 100 = 4104 cts. = CHF 41.05

Gelede voertuigen / zadeltrekkers

Voor trekkers die als eenheid worden geregistreerd, wordt de belasting berekend over het totale gewicht van de eenheid. Indien de trekker en de oplegger afzonderlijk worden geregistreerd, is het leeggewicht van de trekker en het totale gewicht van de oplegger bepalend.

Uitzonderingen

De volgende in Zwitserland en in het buitenland geregistreerde voertuigen zijn vrijgesteld van de belasting:

 • Militaire voertuigen met militaire kentekenplaten of civiele kentekenplaten en een M+-sticker
 • Politie, brandweer, bestrijding van koolwaterstof- en chemische ongevallen, civiele bescherming en ambulancevoertuigen
 • Voertuigen waarmee in het kader van een concessie personenvervoer wordt verricht
 • Landbouwvoertuigen (groene controleplaten)
 • Voertuigen met tijdelijke Zwitserse kentekenplaten
 • Niet-geregistreerde voertuigen met beroepsplaat (met uitzondering van voor de export bestemde voertuigen met buitenlandse beroepsplaat)
 • Voertuigen van rijscholen mits deze uitsluitend voor rijschooldoeleinden worden gebruikt en op naam van een erkende rijschool zijn geregistreerd
 • Oldtimers die als zodanig in de vergunning zijn vermeld
 • Elektrisch aangedreven voertuigen
 • Aanhangwagens voor fieraioli en circussen alsmede aanhangwagens voor het vervoer van goederen voor fieraioli en circussen
 • Voertuigen op rupsbanden
 • De vervoersassen
 • Op voorafgaande aanvraag bij het directoraat-generaal Douane:
  Reizen om humanitaire redenen of niet-commerciële reizen van openbaar nut

Speciale bestellingen

Voor de volgende voertuigen en transporten gelden speciale voorschriften:

 • Reizen in onbegeleid gecombineerd vervoer (UCT).
 • Vervoer van ruw hout
 • Bulk melk transport
 • Vervoer van vee
Skills

Posted on

5 juni 2014