DIE MOET ZORGEN VOOR EEN VERZEKERING TEGEN ALLE RISICO’S?

DIE MOET ZORGEN VOOR EEN VERZEKERING TEGEN ALLE RISICO’S? De expediteur verzekert het vervoer slechts op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever. Haar functie is beperkt tot het afsluiten van een passende transportverzekering. Indien de opdracht...

WAT BETEKENT ADR?

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ADR is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Met de ADR-richtlijnen werd een Europese regeling voor het...

WAT ALS IK TRIANGULATIE HEB?

Indien de werkelijke bestemming van de goederen niet aan de afzender mag worden meegedeeld, of indien de geadresseerde de oorsprong van de goederen niet mag kennen, moet dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de expediteur worden meegedeeld. Indien de geadresseerde de...

HOE BEREKEN IK DE BELASTING OP ZWAAR VERKEER (TTPCP)?

De prestatiegebonden belasting op zware voertuigen is een federale belasting die afhankelijk is van het totale gewicht van het voertuig, het emissieniveau en het aantal gereden kilometers in Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein. Zij moet worden geheven op alle...

HOE VERZEND IK EEN TRANSPORTOPDRACHT?

De opdracht wordt schriftelijk of met elektronische communicatiemiddelen aan de expediteur doorgegeven. Indien dit mondeling of telefonisch geschiedt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de risico’s van onjuiste of onvolledige mededelingen zolang de...