HOE VERZEND IK EEN TRANSPORTOPDRACHT?

De opdracht wordt schriftelijk of met elektronische communicatiemiddelen aan de expediteur doorgegeven. Indien dit mondeling of telefonisch geschiedt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de risico’s van onjuiste of onvolledige mededelingen zolang de expediteur geen schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft ontvangen.

De bestelling moet alle gegevens bevatten die nodig zijn voor de normale uitvoering ervan, zoals de vermelding van gereglementeerde goederen (bijvoorbeeld gevaarlijke goederen) of goederen die anderszins een speciale behandeling vereisen.

De tekst van de bij het bevel gevoegde documenten maakt geen integrerend deel uit van het bevel, tenzij de aangever dit uitdrukkelijk als zodanig verklaart.

Skills

Posted on

22 mei 2014