WAT BETEKENT ADR?

,

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADR is de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Met de ADR-richtlijnen werd een Europese regeling voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg goedgekeurd. De ADR bepaalt welke goederen als gevaarlijk moeten worden beschouwd, de regels voor verpakking en etikettering en de veiligheidseisen voor de desbetreffende vervoermiddelen.

Skills

Posted on

4 juni 2018