IS HET EUR1-MANDAAT NOODZAKELIJK?

,

Met betrekking tot de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer “EUR 1” dient de douane-exploitant, indien de omstandigheden dit toelaten, te beschikken over een speciaal mandaat van de exporterende onderneming voor de afgifte en ondertekening in eigen naam maar voor rekening van het verplichte bedrijf, dat op verzoek van de douanekantoren moet worden overgelegd als bewijs van zijn ruimere vertegenwoordigingsbevoegdheid. (Art. 5 C.D.C.; Art. 2 D.D. 27/10/2000, prot. 8703)

Dit mandaat moet ook worden overgelegd en ondertekend op papier met briefhoofd en in origineel bij de inklaringsdocumenten worden gevoegd (of per fax aan de douane-expediteur worden meegedeeld) en is geldig totdat het schriftelijk wordt ingetrokken.

Als alternatief wordt door sommige douanediensten aanvaard dat de afgifte van het EUR.1-certificaat rechtstreeks in het hoofddeel van de voor inklaring geldige factuur wordt vermeld, waardoor de douane-exploitant per geval wordt gedelegeerd.

Het is ook toegestaan de douane-exploitant één enkel mandaat op papier met briefhoofd en naar behoren ondertekend te verstrekken dat zowel de indirecte vertegenwoordiging als de afgifte van het EUR.1-certificaat omvat.

Een volmachtformulier voor de uitgifte van het EUR 1 Certificaat kan hier worden gedownload:
Warrantuitgifte EUR 1
.

Skills

Posted on

3 juni 2018