WAT ALS IK TRIANGULATIE HEB?

,

Indien de werkelijke bestemming van de goederen niet aan de afzender mag worden meegedeeld, of indien de geadresseerde de oorsprong van de goederen niet mag kennen, moet dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de expediteur worden meegedeeld.

Indien de geadresseerde de expediteur opdracht geeft de goederen aan een derde terug te geven, mag de expediteur, ook zonder een speciaal verzoek daartoe, aan deze derde noch de naam van de eerste afzender noch de herkomst van de goederen bekendmaken. De expediteur verwijdert de merken van oorsprong echter alleen op schriftelijk verzoek.

Skills

Posted on

6 juni 2014