WAT IS EEN “GOEDERENBEZOEK”?

,

Het goederenonderzoek is een fysieke controle waarbij de douaneambtenaren nagaan of de goederen in een zending overeenstemmen met de begeleidende documenten en met de bij de douane ingediende douaneaangifte. Tot de standaard douanecontrole wordt besloten na de indiening van de douaneaangifte met behulp van het geautomatiseerde systeem “Groen Kanaal”.

Tijdens de inspectie kan worden besloten de goederen in beslag te nemen. Tot deze controle kan niet alleen door de douane maar ook door de SVAD (dienst voor fraudebestrijding) worden besloten met het specifieke doel zendingen te controleren ter voorkoming van belasting/douanefraude, smokkel en het binnenbrengen van namaakgoederen, en kan ook plaatsvinden vóór de douaneaangifte.

Skills

Posted on

5 juni 2014