A CO JEŚLI MAM TRIANGULACJĘ?

,

Jeżeli rzeczywiste miejsce przeznaczenia towaru nie ma być ujawnione nadawcy lub jeżeli odbiorca nie ma znać pochodzenia towaru, należy o tym wyraźnie poinformować spedytora na piśmie.

Jeżeli odbiorca zleci spedytorowi zwrot towaru osobie trzeciej, spedytor, nawet bez specjalnego żądania, nie może ujawnić osobie trzeciej nazwy pierwszego nadawcy ani pochodzenia towaru. Jednak spedytor usuwa znaki pochodzenia tylko na pisemny wniosek.

Skills

Posted on

6 czerwca 2014