JAK OBLICZYĆ PODATEK OD RUCHU CIĘŻKIEGO (TTPCP)?

,

Podatek od pojazdów ciężkich związany z wydajnością jest podatkiem federalnym, który zależy od całkowitej masy pojazdu, poziomu emisji i liczby kilometrów przejechanych w Szwajcarii i Księstwie Liechtensteinu.

Musi być nałożona na wszystkie pojazdy mechaniczne i ich przyczepy, które

 • mają masę całkowitą powyżej 3,5 tony,
 • służą transportowi towarów i
 • są zarejestrowane w Szwajcarii lub za granicą i korzystają ze szwajcarskiej sieci dróg publicznych.

Stawki podatkowe

Stawki aktualnie stosowane:

Kategoria podatek
Klasa emisji
Taryfa
I
EURO 2, 1 i
3,10 cts. / tkm
II
EURO 3
2,69 cts. / tkm
III
EURO 4 i 5
2,28 cts. / tkm

.

Taryfa ulgowa:

III
EURO 6
2,05 cts. / tkm

Taryfa ulgowa dla pojazdów wyposażonych w system filtrów cząstek stałych, spełniających wartość graniczną dla cząstek stałych EURO 4 (0,02 g/kWh):

I
EURO 2
2,79 cts. / tkm
II
EURO 3
2,42 cts. / tkm

Warunki dla pojazdów szwajcarskich:
Właściwy urząd ruchu drogowego potwierdza w prawie jazdy, że system filtrowania cząstek stałych został prawidłowo zamontowany. W rubryce „adnotacje kantonalne” umieszcza się numer 924. Zniżka w opłacie będzie udzielana od dnia zmiany prawa jazdy.

Warunki dla pojazdów zagranicznych: wniosek (formularz 56.60) wraz z dowodem (prawo jazdy lub urzędowo poświadczony dokument), że pojazd został wyposażony w system filtrowania cząstek stałych, należy złożyć w szwajcarskim urzędzie celnym. Bonifikata opłaty zostanie udzielona od dnia zmiany danych podstawowych.

Przykład obliczeniowy:

Waga decydująca 18 t
Taryfa według wydania (Euro 5) 2,28 cts./tkm
Przejechane kilometry 100 km
Razem 41,05 CHF

Obliczenie: 18 x 2,28 x 100 = 4104 cts. = 41,05 CHF

Pojazdy przegubowe / ciągniki siodłowe

W przypadku ciągników siodłowych, które są zarejestrowane jako jednostka, podatek jest obliczany od masy całkowitej jednostki. Jeśli ciągnik siodłowy i naczepa są rejestrowane oddzielnie, decyduje masa własna ciągnika siodłowego i masa całkowita naczepy.

Wyjątki

Z podatku zwolnione są następujące pojazdy zarejestrowane w Szwajcarii i za granicą:

 • Pojazdy wojskowe wyposażone w wojskowe tablice kontrolne lub cywilne tablice kontrolne oraz naklejkę M+
 • Pojazdy policji, straży pożarnej, kontroli wypadków węglowodorowych i chemicznych, obrony cywilnej i pogotowia ratunkowego
 • Pojazdy, którymi transport osób odbywa się w ramach koncesji
 • Pojazdy rolnicze (zielone tablice kontrolne)
 • Pojazdy posiadające szwajcarskie tymczasowe tablice rejestracyjne
 • Niezarejestrowane pojazdy z tablicami zawodowymi (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do wywozu z zagranicznymi tablicami zawodowymi)
 • Pojazdy szkoły nauki jazdy, pod warunkiem, że są one wykorzystywane wyłącznie do celów szkoły nauki jazdy i są zarejestrowane w imieniu uznanej szkoły nauki jazdy
 • Pojazdy zabytkowe oznaczone jako takie w licencji pojazdu
 • Pojazdy z napędem elektrycznym
 • Przyczepy mieszkalne dla fieraioli i cyrków oraz przyczepy do przewozu towarów dla fieraioli i cyrków
 • Pojazdy gąsienicowe
 • Osie transportu
 • Na wniosek złożony z wyprzedzeniem w Generalnej Dyrekcji Ceł:
  Podróże podejmowane ze względów humanitarnych lub niekomercyjne podróże o charakterze użyteczności publicznej

Zamówienia specjalne

Przepisy szczególne dotyczą następujących pojazdów i transportów:

 • Przejazdy w transporcie kombinowanym bez opieki (UCT).
 • Transport surowego drewna
 • Transport mleka luzem
 • Transport zwierząt gospodarskich
Skills

Posted on

5 czerwca 2014