KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK?

KTO MUSI ZADBAĆ O UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK? Spedytor ubezpiecza transport tylko na wyraźne pisemne życzenie zleceniodawcy. Jego funkcja ogranicza się do pozyskania odpowiedniego ubezpieczenia transportowego. Jeżeli zlecenie ogólnie nakazuje zawarcie...