Franzosini Solutions, magazyn

Focus Magazine Franzosini stworzył swój własny magazyn, aby dostarczyć szeregu użytecznych informacji dotyczących złożonych kwestii związanych z sektorem transportu międzynarodowego, cła, zadań administracyjnych, przed którymi stoją międzynarodowi operatorzy, ryzyka...