Op maandag 17 oktober om 16.30 uur vond in Hotel Coronado te Mendrisio de langverwachte conferentie plaats over “DE RISICO’S VAN DOUANEVERKEER EN TRANSPORT IN DE COMMERCIELE BETREKKINGEN ZWITSERLAND-ITALIË”.

De aanleiding voor het organiseren van dit interessante seminar waren de talrijke gevallen van problemen die Zwitserse bedrijven ondervonden omdat zij hun exportzendingen en douaneprocedures niet naar behoren beheerden. In feite zijn maar weinig mensen op de hoogte van de juiste uitvoer- en verzendingsprocedures, omdat de materialen voor de juiste afhandeling van een zending naar het buitenland talrijk en vaak niet gemakkelijk te vinden zijn. Daarbij komt nog dat de desbetreffende regelgeving voortdurend in ontwikkeling is en dat de vervoerssector de deur heeft opengezet voor concurrentie van een groot aantal ondernemingen die met zeer uiteenlopende criteria en methoden werken.

De heer Marco Passalia, adjunct-directeur van de Kamer van Koophandel, Industrie, Ambachten en Diensten van het Kanton Ticino (Cc-Ti), als moderator van de “ronde tafel”, betrok de heer Giorgio Binda van de Zwitserse douane, de heer Antonio Scordari als deskundige Italiaanse douane, en de heer Marco Tepoorten en de heer Alessandro Borghi, respectievelijk directeur/eigenaar en onderdirecteur van SA Luciano Franzosini in Chiasso. Antonio Scordari als deskundige Italiaanse douanier en de heren Marco Tepoorten en Alessandro Borghi, respectievelijk directeur/eigenaar en onderdirecteur van SA Luciano Franzosini in Chiasso, in een diepgaande discussie over een voorbeeld van export van Zwitserland naar Italië met alle gevolgen van dien.

Daartoe simuleerde de moderator de rol van een bedrijfsleider die allerlei vragen en twijfels stelt in afwachting van een grensoverschrijdende expeditie. Bij navraag wees de Zwitserse douane op de belangrijkste risico’s bij de correcte indiening van een douaneaangifte, oorsprongsverklaringen op facturen en de afgifte van preferentiële certificaten van oorsprong EUR1. Daarna presenteerde de Italiaanse douanebeambte welke risico’s er bij de Italiaanse douane bestaan voor invoeroperaties en hoe Italiaanse importeurs door douanefouten kunnen worden getroffen, en tenslotte presenteerde Franzosini alle aspecten van de risico’s van internationale zendingen.

Juist op dit laatste aspect wilden de vertegenwoordigers van Franzosini de nadruk leggen en de grote belangstelling van het grote publiek (bijna 200 personen) wekken.

Verlangt u van uw partners de nodige verzekeringsdekking? Weet u zeker dat u alle geldige uitvoerdocumenten correct hebt ingevuld? Weet u zeker dat u alle verantwoordelijkheden kent van de Incoterms returns die u met de klant overeenkomt?

Dit waren slechts enkele van de vragen die Marco Tepoorten in zijn toespraak tot het publiek richtte, waarbij hij benadrukte hoe belangrijk het is zijn zendingen en dus zijn goederen toe te vertrouwen aan veilige en betrouwbare transportbedrijven, aangezien de expediteur een fundamentele rol speelt: hij is als een vertrouwenspersoon die de afzenders, geadresseerden, facturen en vele andere vertrouwelijke gegevens van bedrijven kent, en de wijdverbreide praktijk om gemakkelijk en lichtvaardig van expediteur te veranderen komt erop neer dat vertrouwelijke aspecten van klantbedrijven aan iedereen bekend worden gemaakt.

Net zoals men bedenkingen heeft wanneer men zijn geld aan derden toevertrouwt, zou men dezelfde houding moeten aannemen wanneer men het vervoer van zijn goederen aan onbekende vervoerders toevertrouwt. makelaardij Internet waar er geen controle is op de geregistreerde bedrijven en waar talrijke nepbedrijven aanwezig zijn) waarbij de talrijke subvervoerders die met de goederen van de klanten te maken hebben maar al te vaak onbekend zijn.

Vooral één cijfer, dat in de loop van het verslag werd genoemd, trok de aandacht van het publiek: alleen al in Duitsland worden dagelijks ongeveer 10 vrachtwagens gestolen, in heel Europa zijn dat er ongeveer 90.000 per jaar! De transportsector is dus een tak van de economie die in hoge mate blootstaat aan de georganiseerde misdaad en de bedrijven die er deel van uitmaken brengen vaak de goederen van hun klanten in gevaar door hun zakenpartners niet te controleren.

Daarop volgde ook een trotse verwijzing naar de markt voor expediteurs in Chiasso, die bekend staat als de “Universiteit van de expeditie”. Deze terminologie verwijst niet alleen naar de vakbekwaamheid van de werknemers in de expeditie- en douanesector, maar ook naar de ernst van de bedrijven die deze sector vertegenwoordigen.

Een ander belangrijk aspect dat werd behandeld was de oproep om altijd te werken met een schriftelijke vervoersopdracht, waarin de essentiële elementen daarvan worden geëxpliciteerd om de verantwoordelijkheden van de bij internationale transporten betrokken partijen ondubbelzinnig vast te leggen. En dan alle implicaties van driehoekstransacties met de nodige vertrouwelijkheid van gegevens, het probleem van de verzekeringsdekking van vervoerders, de correcte vaststelling van de Incoterms-rendementen in contracten met buitenlandse klanten, en het belang van talenkennis voor chauffeurs in het internationale verkeer waren andere onderwerpen van groot belang die de aandacht trokken van degenen die in hun dagelijkse werkpraktijk het belang van dergelijke fundamentele kwesties soms onderschatten.

Last but not least, het probleem van de uitbuiting van chauffeurs door degenen die, om tarieven onder de kostprijs te kunnen aanbieden, niet aarzelen om hun werknemers uit te buiten en hen te dwingen illegale uren te werken, zonder voldoende rust, waardoor vele levens op onze wegen in gevaar komen.

Even belangrijk was de vermelding van het belang van een correcte douaneaangifte en hoe moeilijk het werk van de “douane declarant” is en hoe het specifieke vaardigheden vereist die niet mogen worden verkocht door douaneoperaties tegen bespottelijke kosten aan te bieden.

Dankzij de elegante, aandachtige en nauwgezette leiding van de heer Passalia, de zeer duidelijke uitleg en aanbevelingen van de heer Binda, de waardevolle inzichten van de heer Scordari, de waardevolle bijdragen van de heer Borghi over de moeilijke onderwerpen Incoterms en verzekeringen, en alle bovengenoemde onderwerpen, onder leiding van de heer Tepoorten, ontspon zich een interessante, diepgaande discussie. Er volgde een interessante, diepgaande discussie onder leiding van de heer Tepoorten, die uitstekend werd gepresenteerd door de sprekers, die aan het eind van de discussie onder het genot van een aperitief met het publiek bleven hangen en zich beschikbaar stelden voor verdere discussie, voor verdere specifieke vragen en voor het verstrekken van andere details om eventuele resterende twijfels weg te nemen.

De studiebijeenkomst had uiteraard niet de pretentie om alle betrokken kwesties uitputtend te behandelen, maar alleen om de deelnemers stof tot nadenken te geven en de instrumenten om zich de juiste vragen te kunnen stellen alvorens gevoelige operaties in de internationale arena aan te pakken. In die zin hebben Franzosini in Chiasso, de Kamer van Koophandel, de Zwitserse douane en de Italiaanse douanebeambte zeker hun slag geslagen en veel bijval en waardering gekregen voor hun inspanningen in een sector die steeds meer gebaseerd zou moeten zijn op de bekwaamheid van zijn spelers en niet alleen op de vraag naar lage prijzen.