WAT WORDT BEDOELD MET AFSTAND DOEN VAN GOEDEREN?

Wanneer goederen onder douanetoezicht, om welke reden dan ook, niet binnen de in de geldende verordeningen vastgestelde termijnen een douanebestemming kunnen krijgen, worden zij geacht te zijn afgestaan (gezegd “aan de schatkist”). Bij achterlating...