WAT WORDT BEDOELD MET AFSTAND DOEN VAN GOEDEREN?

Wanneer goederen onder douanetoezicht, om welke reden dan ook, niet binnen de in de geldende verordeningen vastgestelde termijnen een douanebestemming kunnen krijgen, worden zij geacht te zijn afgestaan (gezegd “aan de schatkist”). Bij achterlating verliest de eigenaar of houder van de goederen hun beschikbaarheid, die in plaats daarvan overgaat op de overheid.

De wens om afstand te doen van de goederen kan ook vóór het verstrijken van de termijn door de eigenaar of houder van de goederen kenbaar worden gemaakt. Door het opgeven vervalt de belastingplicht, d.w.z. er zijn geen douanerechten verschuldigd.

Om de zes maanden maakt de douane een lijst van de achtergelaten en ook in beslag genomen goederen en verkoopt deze vervolgens op een veiling.

Skills

Posted on

4 juni 2014