WAT ZIJN GRENSCONTROLES?

,

Alle goederen die bestemd zijn voor menselijke consumptie (levensmiddelen en dranken) en voor gebruik of contact met het menselijk lichaam (geneesmiddelen, cosmetica, pruiken, enz.) moeten vóór de douaneverrichting door het sanitaire grenskantoor worden gecontroleerd om na te gaan of zij aan de geldende sanitaire voorschriften voldoen.

De Europese Unie heeft haar eigen verordeningen uitgevaardigd die door elke lidstaat moeten worden toegepast, maar zij heeft op dit punt ook aan elke natie discretionaire bevoegdheid gelaten, zodat de Italiaanse regels ook sterk kunnen verschillen van die welke in andere lidstaten worden toegepast.

Indien de onderzochte goederen aan de voorschriften voldoen, geeft het sanitaire grenskantoor een “Nulla Osta” af voor de binnenkomst op het nationale grondgebied en worden de douaneformaliteiten vervuld. Indien de goederen niet conform zijn, worden ze geweigerd en normaal gezien teruggestuurd naar de afzender. Ten slotte kan, indien een dergelijke operatie risico’s inhoudt, de vernietiging van de goederen onder douanetoezicht worden gelast.

Een zending die aan een gezondheidscontrole aan de grens wordt onderworpen, kan voor verder onderzoek aan een ASL worden overgedragen. Dit vereist een “Nulla Osta” voor doorvoer onder douanetoezicht. Zodra de goederen zijn verkregen, kunnen zij uit het douane-entrepot worden gehaald en op de aangegeven bestemming worden afgeleverd, waarbij de aankomst ervan aan de betrokken ASL wordt gemeld.

Goederen die bestemd zijn voor gebruik of consumptie door dieren worden ook gecontroleerd, maar door een kantoor dat de veterinaire grenspost is. De voor de menselijke kant genoemde procedures gelden ook voor de dierlijke kant, en hetzelfde geldt voor de flora, die door het bureau van de grensfytopatholoog wordt gecontroleerd.

Skills

Posted on

4 juni 2014