WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTEUR?

,

De opdrachtgever is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en nalatigheden, alsmede voor die van zijn lasthebbers, met name voor de daaruit voortvloeiende gevolgen:

– door een verpakking die niet voldoet aan de overeengekomen vervoersvoorschriften
– onjuiste, onnauwkeurige of ontbrekende informatie in de verzendopdracht, op de verpakking of op het voorwerp van vervoer, in het bijzonder met betrekking tot goederen die door hun aard niet of slechts onder bijzondere voorwaarden voor vervoer worden toegelaten of waarvan het vervoer aan bijzondere eisen is onderworpen
– het ontbreken of de te late levering van de nodige documentatie, zoals handelsfacturen, douanedocumenten, vergunningen, enz.

Skills

Posted on

4 juni 2014