JAKIE SĄ OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY?

,

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za własne błędy i zaniechania, jak również za błędy i zaniechania swoich przedstawicieli, w szczególności za wynikające z nich konsekwencje:

– przez opakowanie, które nie spełnia uzgodnionych wymagań transportowych
– niedokładne, nieprecyzyjne lub brakujące informacje w zleceniu wysyłki, na opakowaniu lub na przedmiocie przewozu, w szczególności w odniesieniu do towarów, które ze względu na swój charakter nie są dopuszczone do przewozu, lub są dopuszczone tylko na specjalnych warunkach, lub których przewóz podlega specjalnym wymogom
– brak lub opóźnione dostarczenie niezbędnej dokumentacji, takiej jak faktury handlowe, dokumenty celne, zezwolenia itp.

Skills

Posted on

4 czerwca 2014