CO TO JEST FORMULARZ A?

,

FORM A to świadectwo pochodzenia stosowane w handlu między Unią Europejską a krajami rozwijającymi się (DC), które są wymienione na specjalnych listach.

Za pomocą FORMULARZA A kraj rozwijający się poświadcza, że towary są jego własnego pochodzenia i produkcji w celu całkowitego lub częściowego zwolnienia z zapłaty cła za te towary przy ich przywozie do Unii Europejskiej. FORMULARZ A jest stosowany tylko w przypadku przywozu do UE, nie ma zastosowania do wywozu z UE do krajów rozwijających się.

Ten tryb wymiany nazywany jest uogólnionym systemem preferencji (GSP) lub, w bardziej popularnej wersji angielskiej, uogólnionym systemem preferencji (GPS lub formularz GPS to synonim formularza A, stosowany szczególnie przez kraje azjatyckie).

Skills

Posted on

2 czerwca 2014