CO OZNACZA REZYGNACJA Z TOWARÓW?

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn towarom znajdującym się pod kontrolą celną nie można nadać przeznaczenia celnego w terminie określonym przez obowiązujące przepisy, towary te uważa się za zrzeczone (powiedziane „na rzecz skarbu państwa”). Wraz z porzuceniem...