CO TO JEST CITES?

,

CITES to skrót od Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) podpisanej w Waszyngtonie w 1975 roku – stąd bardziej powszechny sposób określania jej jako Konwencji Waszyngtońskiej – i reguluje handel i transport tych konkretnych gatunków.

Umowa ta stanowi, że zakup, sprzedaż i posiadanie okazów chronionych przez Konwencję, ich części (np. kości słoniowej, kości, skór lub futer itp.) lub produktów z nich wykonanych jest przestępstwem międzynarodowym karanym we wszystkich państwach będących stronami Konwencji.

Konwencja opublikowała szereg list, w tym jedną zawierającą gatunki, którymi handel jest zakazany oraz jedną zawierającą listę gatunków, którymi można handlować pod nadzorem odpowiedzialnych za to międzynarodowych organów kontroli. W tym ostatnim przypadku, aby wprowadzać do obrotu, przetwarzać i transportować pozyskane gatunki i produkty, konieczne jest uzyskanie certyfikatu Cites, który jest prawdziwą międzynarodową licencją.

Skills

Posted on

3 czerwca 2020