WAT IS CITES?

,

CITES staat voor de in 1975 in Washington ondertekende Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) – vandaar de meer gebruikelijke benaming Overeenkomst van Washington – en regelt de handel en het vervoer van deze specifieke soorten.

Deze overeenkomst bepaalt dat de aankoop, de verkoop en het bezit van door de overeenkomst beschermde specimens, hun onderdelen (bijvoorbeeld ivoor, beenderen, huiden of pelzen, enz.) of daaruit vervaardigde producten een internationaal misdrijf is dat in alle staten die partij zijn bij de overeenkomst strafbaar is.

De Overeenkomst heeft een aantal lijsten gepubliceerd, waaronder een lijst van soorten waarvan de handel verboden is en een lijst van soorten die onder toezicht van de internationale controle-instanties mogen worden verhandeld. In het laatste geval is voor het in de handel brengen, verwerken en vervoeren van de verkregen soorten en producten een Cites-certificaat nodig, dat een echte internationale vergunning is.

Skills

Posted on

3 juni 2020