CO TO JEST VAT?

,

VAT oznacza podatek od wartości dodanej. Jest to podatek, który pobierany jest od towarów, produktów naturalnych i surowców dopuszczonych do spożycia w danym państwie członkowskim UE. VAT jest pobierany w państwie członkowskim, w którym towary mają być dopuszczone do konsumpcji i jest wykorzystywany przez państwo członkowskie do finansowania własnej działalności (to samo dotyczy Szwajcarii).

Skills

Posted on

3 czerwca 2019