FRANZOSINI MOBILE APP: de eerste en enige applicatie die de kosten van de Zwitserse belasting op zwaar verkeer berekent. Gratis beschikbaar in de APP STORE.

Zwitserland is altijd gevoelig geweest voor milieukwesties en om het wegverkeer en met name de meest vervuilende voertuigen te ontmoedigen, heeft het de prestatiegerelateerde zware verkeersheffing (HVV) ingesteld. Kortom, het is een federale belasting die afhankelijk is van het totale gewicht van het voertuig, het emissieniveau en de afgelegde kilometers in Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein. Zij wordt geheven op alle motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan die:

– een totaalgewicht van meer dan 3,5 ton hebben,

– het vervoer van goederen uit te voeren;

– geregistreerd zijn in Zwitserland of in het buitenland en gebruik maken van het Zwitserse openbare wegennet.

 

Momenteel zijn de belastingtarieven die van kracht zijn sinds 01/07/2012 als volgt:

Belastingcategorie Emissieklasse Veergeld
De EURO 2, 1 en 3.10 cts. / tkm
II EURO 3,- 2,69 cts. / tkm
III EURO 4 en 5 2.28 cts. / tkm

Verlaagd:

III EURO 6,- 2,05 cts. / tkm

Verlaagd tarief voor voertuigen met een roetfiltersysteem die voldoen aan de deeltjesgrenswaarde EURO 4 (0,02 g/kWh):

De EURO 2 2,79 cts. / tkm
II EURO 3,- 2.42 cts. / tkm

Voor gelede voertuigen die als één eenheid zijn geregistreerd, wordt de belasting berekend over het totale gewicht van de eenheid. Indien de zadeltrekker en de oplegger afzonderlijk worden geregistreerd, zijn het ledig gewicht van de zadeltrekker en het totale gewicht van de oplegger bepalend. FRANZOSINI MOBILE APP stelt u in staat om automatisch het bedrag te berekenen dat verschuldigd is aan de federale douaneadministratie, volgens de hierboven genoemde tabellen. Het maakt het ook mogelijk om de kaart van de te bewandelen route onmiddellijk weer te geven.

De applicatie is meertalig: pas de applicatie eenvoudig aan vanuit het instellingenmenu. FRANZOSINI MOBILE APP biedt ook een complete service van inzichten in de geldende incoterms, handig voor diegenen die specifieke problemen hebben om zich te verdiepen op het gebied van internationaal transport.

De applicatie is beschikbaar voor i-Phone en i-Pad en vanaf de contactpagina kunt u rechtstreeks verbinding maken met de institutionele website van de SA Luciano Franzosini.

Opgemerkt moet worden dat de volgende voertuigen die in Zwitserland en in het buitenland zijn geregistreerd, zijn vrijgesteld van de belasting:

– Militaire voertuigen uitgerust met militaire controleplaten of civiele controleplaten en een M+ merkteken;

– Politievoertuigen, brandweer, olie- en chemische ongevallenbestrijdingsdiensten, voertuigen voor civiele bescherming en ambulances;

– voertuigen waarmee het vervoer van personen in het kader van een concessie wordt verricht;

– Landbouwvoertuigen (groene controleplaten);

– Voertuigen met Zwitserse tijdelijke platen;

– Voertuigen die niet netjes zijn geregistreerd met professionele kentekenplaten (met uitzondering van voertuigen bestemd voor export met buitenlandse kentekenplaten);

– Voertuigen voor rijschool mits deze uitsluitend voor rijschool worden gebruikt en op naam van een erkende rijschool zijn ingeschreven;

– Oldtimers die als zodanig in het kenteken zijn aangeduid;

– Elektrisch aangedreven voertuigen;

– Bewoonbare trailers voor beurzen en circussen en trailers voor het vervoer van goederen voor beurzen en circussen;

– Rupsvoertuigen;

– De transportassen;

– Op voorafgaand verzoek bij het directoraat-generaal Douane:

Reizen gemaakt om humanitaire redenen of voor niet-commerciële reizen van openbaar nut.

Er zijn ook speciale voorschriften vastgesteld voor de hieronder genoemde voertuigen en vervoer: onbegeleid gecombineerd vervoer (TCNA), vervoer van ruw hout, vervoer van bulkmelk, vervoer van landbouwhuisdieren.

 

Gratis downloaden: http://itunes.apple.com/ch/app/franzosini-mobile-app/id559932989?l=it&mt=8