FRANZOSINI MOBILE APP: pierwsza i jedyna aplikacja, która oblicza koszt szwajcarskiego podatku od dużego ruchu. Dostępne za darmo w APP STORE.

Szwajcaria zawsze była wrażliwa na kwestie środowiskowe i aby zniechęcić do ruchu drogowego, a zwłaszcza najbardziej zanieczyszczających pojazdów, ustanowiła opłatę za ciężki ruch związany z osiągami (HVV). Krótko mówiąc, jest to podatek federalny, który zależy od całkowitej masy pojazdu, poziomu emisji spalin i kilometrów przejechanych w Szwajcarii i Księstwie Liechtensteinu. Nakłada się ją na wszystkie pojazdy silnikowe i ich przyczepy, które:

– mają masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony,

– wykonywać przewozy towarów;

– są zarejestrowane w Szwajcarii lub za granicą i korzystają ze szwajcarskiej sieci dróg publicznych.

 

Obecnie stawki podatkowe obowiązujące od 01.07.2012 r. są następujące:

Kategoria podatkowa Klasa emisji Taryfy
Ten EURO 2, 1 i 3,10 cts. / tkm
II EURO 3 2,69 cts. / tkm
III EURO 4 i 5 2,28 cts. / tkm

Obniżona stawka:

III EURO 6 2,05 cts. / tkm

Obniżona taryfa dla pojazdów z systemem filtrowania cząstek stałych, które spełniają wartość graniczną cząstek stałych EURO 4 (0,02 g/kWh):

Ten EURO 2 2,79 cts. / tkm
II EURO 3 2,42 cts. / tkm

W przypadku pojazdów przegubowych, które są zarejestrowane jako pojedyncza jednostka, podatek jest obliczany od całkowitej masy jednostki. Jeżeli ciągnik siodłowy i naczepa są zarejestrowane oddzielnie, decydująca jest masa własna ciągnika siodłowego i masa całkowita naczepy. FRANZOSINI MOBILE APP umożliwia automatyczne obliczenie kwoty należnej Federalnej Administracji Celnej, zgodnie z wyżej wymienionymi tabelami. Umożliwia również natychmiastowe wyświetlenie mapy przebytej trasy.

Aplikacja jest wielojęzyczna: wystarczy dostosować aplikację z menu ustawień. FRANZOSINI MOBILE APP oferuje również pełną usługę wglądu w obowiązujące Incoterms , przydatne dla tych, którzy mają konkretne problemy do pogłębienia w zakresie transportu międzynarodowego.

Aplikacja jest dostępna dla i-Phone i i-Pad, a ze strony kontaktowej można połączyć się bezpośrednio ze stroną instytucjonalną SA Luciano Franzosini.

Należy zauważyć, że następujące pojazdy zarejestrowane w Szwajcarii i za granicą są zwolnione z podatku:

– pojazdy wojskowe wyposażone w wojskowe tablice kontrolne lub cywilne tablice kontrolne oraz znak M+;

– pojazdy policyjne, straż pożarna, służby kontroli wypadków naftowych i chemicznych, pojazdy ochrony ludności i karetki pogotowia;

– pojazdy, którymi przewóz osób odbywa się na podstawie koncesji,

– Pojazdy rolnicze (zielone tablice kontrolne);

– Pojazdy ze szwajcarskimi tablicami tymczasowymi;

– Pojazdy niestarannie zarejestrowane z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych na eksport z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi);

– pojazdy do nauki jazdy, pod warunkiem, że są one wykorzystywane wyłącznie do nauki jazdy i są zarejestrowane na nazwę zatwierdzonej szkoły jazdy;

– pojazdy zabytkowe oznaczone jako takie w prawie rejestracyjnym;

– Pojazdy z napędem elektrycznym;

– przyczepy mieszkalne na targi i cyrki, a także przyczepy do transportu towarów na targi i cyrki;

– Pojazdy gąsienicowe;

– Osie transportowe;

– Po uprzednim złożeniu wniosku do Generalnej Dyrekcji Ceł:

Podróże odbyte ze względów humanitarnych lub niekomercyjnych podróży użyteczności publicznej.

Dla pojazdów i transportu wymienionych poniżej ustanowiono również specjalne przepisy: transport kombinowany bez nadzoru (TCNA), transport surowca drzewnego, transport mleka luzem, transport zwierząt gospodarskich.

 

Pobierz za darmo: http://itunes.apple.com/ch/app/franzosini-mobile-app/id559932989?l=it&mt=8