WAT ZIJN DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAN DE EG?

De vereenvoudigde afkorting EG wordt daarentegen gebruikt om EU-wetten aan te duiden die verordeningen of richtlijnen zijn. De verordeningen zijn de wetten van de Europese Unie en zijn onmiddellijk van toepassing op het gehele grondgebied van de Unie vanaf de...