CZYM SĄ ROZPORZĄDZENIA I DYREKTYWY WE?

Uproszczony skrót WE jest natomiast używany do określania aktów prawnych UE, które są rozporządzeniami lub dyrektywami. Rozporządzenia są prawami Unii Europejskiej i mają natychmiastowe zastosowanie na całym jej terytorium od momentu ich publikacji w Dzienniku...