VOC-stimuleringsvergoedingen

Bij de grensovergang kunnen bepaalde goederen worden onderworpen aan een of meer van de volgende belastingen:
Belasting op vluchtige organische stoffen (V.O.C.);
CO2-belasting op brandstoffen
waarvoor de desbetreffende voorschriften in acht moeten worden genomen. In dit artikel concentreren wij ons op VOC’s.

HOE DOET U EEN DOUANEAANGIFTE TEN UITVOER?

Zwitserse exporterende bedrijven (KMO’s) zijn verplicht een verplichte douaneaangifte ten uitvoer (EDC) te doen voor alle goederen die over de grens worden verzonden. Daarvoor zijn er vier mogelijkheden: – Formulier 11.030. Dit is een handgeschreven DDE....

WAT IS IDI?

Vanaf januari 2011 is het IDI: bedrijfsidentificatienummer in werking getreden. Dit is een negencijferige, willekeurig gegenereerde identificatiecode (hij bevat geen betekenisvolle informatie over elk bedrijf) die wordt toegekend aan elk bedrijf dat in Zwitserland...