HOE DOET U EEN DOUANEAANGIFTE TEN UITVOER?

Zwitserse exporterende bedrijven (KMO’s) zijn verplicht een verplichte douaneaangifte ten uitvoer (EDC) te doen voor alle goederen die over de grens worden verzonden. Daarvoor zijn er vier mogelijkheden:

– Formulier 11.030. Dit is een handgeschreven DDE. Het wordt binnenkort afgeschaft en vervangen door de online e-dec webapplicatie.

– De e-dec webapplicatie. Het is operationeel sinds 1 januari 2012 en vervangt vanaf 1 januari 2013 definitief het papieren formulier 11.030.

– e-dec export, een onlinetoepassing waarmee u uw EDD elektronisch aan de Federal Customs Administration (FCA) kunt doorgeven. Het belangrijkste voordeel ten opzichte van formulier 11.030 is de versnelling van de douaneprocedures. e-dec export heeft alleen betrekking op de definitieve uitvoer. Exporteurs die het willen gebruiken, moeten zich bij de FCA laten registreren.

– NCTS Export. Het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (NCTS) is bedoeld voor goederen in doorvoer en beoogt de uitwisseling met de douanekantoren te vereenvoudigen.

De goederen moeten in beginsel ook vergezeld gaan van een factuur en/of leveringsbon.

Skills

Posted on

2 juni 2016