JAK SPORZĄDZIĆ CELNE ZGŁOSZENIE WYWOZOWE?

Szwajcarskie firmy eksportujące (MŚP) są zobowiązane do sporządzenia obowiązkowego eksportowego zgłoszenia celnego (EDC) dla każdego towaru wysyłanego przez granicę. Aby to zrobić, istnieją cztery opcje:

– Formularz 11.030. Jest to ręcznie pisane DDE. Wkrótce zostanie ona wycofana i zastąpiona aplikacją internetową e-dec.

– Aplikacja internetowa e-dec. Funkcjonujący od 1 stycznia 2012 r., z dniem 1 stycznia 2013 r. definitywnie zastąpi papierowy formularz 11.030.

– e-dec export, aplikacja online, która umożliwia elektroniczne przekazanie EDD do Federalnej Administracji Celnej (FCA). Jego główną zaletą w stosunku do formularza 11.030 jest przyspieszenie procedur celnych. e-dec export dotyczy tylko eksportu końcowego. Eksporterzy chcący z niego korzystać muszą zarejestrować się w FCA.

– NCTS Export. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS) jest przeznaczony dla towarów w tranzycie i ma na celu uproszczenie wymiany informacji z urzędami celnymi.

Zasadniczo do towaru musi być dołączona również faktura i/lub dowód dostawy.

Skills

Posted on

2 czerwca 2016