JAKIE SĄ WARUNKI EMISJI EUR1?

Przede wszystkim podkreśla się, że przepisy celne dopuszczają ważność deklaracji pochodzenia na fakturze (jeśli towar został wyprodukowany we Wspólnocie Europejskiej z zachowaniem PREFERENCJI) do wartości 6000,00 EUR (10000,00 CHF), pod warunkiem, że deklaracja ta...

CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 1?

EUR 1 jest świadectwem wydawanym przy wywozie w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu są pochodzenia i produkcji wspólnotowej (określane jako „pochodzenie preferencyjne”) i jest wydawane przez Urząd Celny na pisemny wniosek eksportera. Wniosek...