JAKIE SĄ WARUNKI EMISJI EUR1?

,

Przede wszystkim podkreśla się, że przepisy celne dopuszczają ważność deklaracji pochodzenia na fakturze (jeśli towar został wyprodukowany we Wspólnocie Europejskiej z zachowaniem PREFERENCJI) do wartości 6000,00 EUR (10000,00 CHF), pod warunkiem, że deklaracja ta będzie ściśle napisana w sposób podany w niniejszym dokumencie i podpisana na dole deklaracji:

EKSPORTER TOWARÓW OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM OŚWIADCZA, ŻE O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ, TOWARY TE SĄ POCHODZENIA PREFERENCYJNEGO C.E.

Imię i nazwisko

Miejsce i data

Podpis

(Imię i nazwisko) drukowanymi literami

W przypadku gdy deklaracja jest niekompletna, błędna z powodu zwykłych błędów pisarskich lub brakuje oryginalnego podpisu, certyfikat EUR 1 może zostać wydany pod warunkiem wcześniejszego otrzymania poprawionych dokumentów faksem.

Jeżeli na fakturze widnieje jedynie zapis „MADE IN –” (kraj EWG), należy sprawdzić, czy dane towary mają charakter pochodzenia „preferencyjnego”. W przypadku braku tej szczególnej cechy operator celny nie będzie mógł wystawić świadectwa EUR 1.

Skills

, ,

Posted on

3 czerwca 2018