WAT WORDT BEDOELD MET DOUANE?

,

De douane is een orgaan dat belast is met de controle op in- en uitvoergoederen en bevoegd is om douanerechten (rechten en BTW) te innen. Het wordt volledig gecontroleerd door de regering van het referentieland en past de wetten en voorschriften toe die uitsluitend door diezelfde regering zijn vastgesteld. Geen enkele externe instantie mag deze wetten en voorschriften weerleggen, wijzigen of zich met de toepassing ervan bemoeien.

Douanecontroles hebben tot doel de binnenkomst van producten waarvoor de regering van bestemming beperkingen oplegt en de inning van douanerechten te regelen.

Skills

Posted on

4 juni 2014