CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 2?

,

Formularz EUR 2 jest wystawiany bezpośrednio przez eksportera bez konieczności uzyskania zgody urzędu celnego i ma na celu udokumentowanie statusu pochodzenia towarów. Obecnie jest on stosowany, w granicach przewidzianych kwot, jedynie w przypadku towarów wysyłanych pocztą na Cypr, Maltę, do Egiptu i Syrii.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 czerwca 2014