CZYM SĄ TOWARY PODRABIANE?

,

O produkcie mówi się, że jest podrobiony, gdy został uzyskany przez imitację innych produktów, które zostały opatentowane i/lub przez umieszczenie napisów i obrazów, które są własnością innych osób, bez uzyskania ich zgody.

Urząd Celny jest jednym z organów odpowiedzialnych za kontrolę i zwalczanie handlu podrobionymi towarami i może to robić z własnej inicjatywy lub na wniosek i/lub zalecenie producentów, którzy uważają, że importowane towary mogą być podrobione. Towary uznane za podróbki są zazwyczaj konfiskowane i niszczone.

Skills

Posted on

5 czerwca 2014