JAKIE SĄ NIEZBĘDNE ELEMENTY, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA FAKTURZE?

,

Poniżej wymieniono niezbędne elementy, które powinny znaleźć się na fakturze eksportowej:

KOLUMNY i WAGA towaru;
ZWROT TOWARÓW;
TARGA środka transportu wykorzystywanego do przeprowadzenia odprawy celnej;
MASA BRUTTO / MASA NETTO;
OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU TOWARU (tj. gdzie został wyprodukowany).
Jeżeli towar spełnia cechy preferencji EWG, należy napisać i podpisać na dole faktury następujące oświadczenie:
„EKSPORTER TOWARÓW OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM OŚWIADCZA, ŻE O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ, TOWARY TE SĄ PREFERENCYJNEGO POCHODZENIA C.E.”
IMIĘ i NAZWISKO osoby podpisującej;

MIEJSCE i DATA;
czytelny PODPIS.
WARTOŚĆ i OCENA faktury;

Włoskie faktury za eksport towarów muszą być również wystawiane z następującym sformułowaniem w treści faktury:

„Nie podlega opodatkowaniu ART. 8 lit. a) Dekret prezydencki 633/72 z 26/10/1972 z późniejszymi zmianami”.

Skills

Posted on

5 czerwca 2014