PAN-EUROŚRÓDZIEMNOMORSKI CUMULUS

,

Kumulacja paneurośródziemnomorska stanowi system wolnego handlu między krajami europejskimi i śródziemnomorskimi. Poszczególne umowy o wolnym handlu pomiędzy zaangażowanymi państwami i terytoriami są powiązane w taki sposób, że produkty przemysłowe pochodzące z państwa partnerskiego są również uważane za produkty pochodzące w handlu z każdym innym państwem uczestniczącym.
Wyrażenie „Euro-Med” jest używane jako skrócona forma dla tego systemu.
Specjalne dowody pochodzenia są oznaczone w tym systemie symbolem „EUR-MED”.

Skills

Posted on

20 czerwca 2014