WAT BETEKENT AEO?

,

De AEO-status (Authorised Economic Operator) wordt toegekend na een speciale beoordeling door de douane, waaruit blijkt dat de douaneverplichtingen, de criteria voor het boekhoudsysteem en de financiële solvabiliteit worden nageleefd.

De marktdeelnemer is niet verplicht een erkende marktdeelnemer te worden: dit is een individuele keuze, die afhangt van de bedrijfsomstandigheden van elk onderwerp. Erkenning van de AEO-status maakt het echter mogelijk directe en indirecte voordelen en faciliteiten te genieten in verband met douanegerelateerde handelingen.

In de praktijk worden alle gecertificeerde bedrijven als zeer betrouwbaar beschouwd en genieten zij, op basis van de wederzijdse erkenning van de AEO-status, faciliteiten bij de uitvoering van douaneveiligheidscontroles. Directe voordelen zijn: snellere grensprocedures, minder documenten- en goederencontroles, prioritaire behandeling van zendingen.

De status van “geautoriseerde marktdeelnemer” bestaat reeds op Europees niveau (EU) en in de Verenigde Staten. In wezen gaat het om het overwegen van verschillende veiligheidsmaatregelen bij de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen.

In dit verband heeft Zwitserland met de EU onderhandeld over een overeenkomst inzake douanefacilitering en douaneveiligheid om in de veiligheidszone van de EU te worden geïntegreerd.

Skills

Posted on

3 juni 2018