CO TO ZNACZY AEO?

,

Status AEO (Authorised Economic Operator) jest przyznawany po przeprowadzeniu przez Agencję Celną specjalnej oceny, która potwierdza przestrzeganie obowiązków celnych, kryteriów systemu księgowego i wypłacalności finansowej.

Wykonawca nie jest zobowiązany do zostania Autoryzowanym Wykonawcą: jest to indywidualny wybór, który zależy od warunków funkcjonowania każdego podmiotu. Uznanie statusu AEO umożliwia jednak korzystanie z bezpośrednich i pośrednich korzyści i ułatwień w odniesieniu do operacji celnych.

W praktyce wszystkie certyfikowane firmy są uznawane za bardzo wiarygodne i korzystają, na zasadzie wzajemnego uznawania statusu AEO, z ułatwień przy przeprowadzaniu celnych kontroli bezpieczeństwa. Bezpośrednie korzyści obejmują: szybsze procedury graniczne, ograniczenie kontroli dokumentów i towarów, priorytetowe traktowanie przesyłek.

Status „upoważnionego przedsiębiorcy” istnieje już na poziomie europejskim (UE) oraz w Stanach Zjednoczonych. Zasadniczo polega to na uwzględnieniu różnych środków bezpieczeństwa w imporcie, eksporcie i tranzycie towarów.

W związku z tym Szwajcaria wynegocjowała z UE umowę w sprawie ułatwień celnych i bezpieczeństwa celnego w celu włączenia jej do obszaru bezpieczeństwa UE.

Skills

Posted on

3 czerwca 2018