WAT IS HET COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK?

,

Het communautair douanewetboek (CDW) regelt alle aspecten van het douaneoptreden in de Europese Unie en bevat de algemene beginselen waarop de communautaire douanewetgeving is gebaseerd. De operationele details worden daarentegen beschreven in de handhavingsbepalingen van de DAC.

Vóór de invoering van het communautaire douanerecht had elke Lid-Staat zijn eigen specifieke douanewetgeving; tegenwoordig zijn delen van deze plaatselijke wetten nog steeds van kracht en regelen zij plaatselijke situaties die niet in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht. In Italië is de reeds bestaande douanewetgeving de Testo Unico della Legge Doganale (TULD), waarvan het deel betreffende sancties van kracht is gebleven.

Skills

Posted on

3 juni 2018