CZYM JEST WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY?

,

Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) reguluje wszystkie aspekty operacji celnych mających miejsce w Unii Europejskiej i wymienia ogólne zasady, na których opiera się wspólnotowe prawo celne. Szczegóły operacyjne są natomiast opisane w przepisach wykonawczych do DAC.

Przed ustanowieniem wspólnotowego prawa celnego każde państwo członkowskie miało swoje własne, specyficzne prawo celne; obecnie część tych lokalnych przepisów nadal obowiązuje i reguluje sytuacje lokalne, które nie są sprzeczne z prawem wspólnotowym. We Włoszech wcześniej obowiązującym prawem celnym jest Testo Unico della Legge Doganale (TULD), którego część dotycząca kar pozostała w mocy.

Skills

Posted on

3 czerwca 2018