CO TO JEST TRANZYT?

,

Tranzyt jest operacją celną zabezpieczoną poprzez uprzednie złożenie poręczenia majątkowego pokrywającego należności celne. Gdy przesyłka objęta kontrolą celną musi być przemieszczana z jednego miejsca do drugiego w Unii Europejskiej, towarzyszy jej dokument T1 (zewnętrzny tranzyt wspólnotowy) lub T2 (wewnętrzny tranzyt wspólnotowy). Wraz z przybyciem towarów do urzędu celnego przeznaczenia następuje zwolnienie dokumentu i zakończenie tranzytu; jeśli to nie nastąpi, urząd celny pobiera wcześniej zabezpieczone należności celne.

Skills

Posted on

3 czerwca 2018