WAT WORDT BEDOELD MET DOUANERUIMTES?

,

Douaneruimten zijn de ruimten die bestemd zijn voor douanewerkzaamheden en zijn per definitie de ruimten die eigendom zijn van de douane (kantoren, entrepots en ruimten voor het parkeren van voertuigen). Goederen die het douanegebied worden binnengebracht vallen onder de directe controle van de douane en kunnen dus niet vertrekken zonder toestemming van de douane. De afgifte van toestemming om goederen vrij te geven wordt “vrijgave” genoemd.

Douaneruimten zijn niet alleen de ruimten die rechtstreeks door de douane worden gebruikt: in feite kan bij domiciliëringsprocedures, op verzoek van een partij en met toestemming van de douane, elke ruimte, opslagplaats of parkeerplaats voor voertuigen die voor handelingen wordt gebruikt en die voldoet aan de door de douaneautoriteiten vastgestelde algemene en fiscale veiligheidscriteria, als een douaneruimte worden aangemerkt.

Een douanegebied kan worden afgebakend door hekken en muren of zelfs alleen door horizontale en/of verticale tekens (lijnen, banden, borden). De duidelijke identificatie van een douanezone is noodzakelijk om deze te onderscheiden van andere zones van faciliteiten die voor niet-douanedoeleinden worden gebruikt en om promiscuïteit te voorkomen tussen goederen onder douanetoezicht en vrijgegeven en/of vrije goederen.

De douane is niet altijd aanwezig in deze ruimten, maar goederen die worden binnengebracht voor douaneverrichtingen staan in alle opzichten onder douanetoezicht en kunnen alleen vertrekken als zij door de douane zijn ingeklaard. Zelfs mensen die in deze gebieden werken, kunnen dit alleen doen met toestemming van de douane; zij moeten vooraf worden aangemeld bij de douaneautoriteiten die hun binnenkomst en verblijf in deze gebieden goedkeuren.

Skills

Posted on

3 juni 2016