CO OZNACZA PRZESTRZEŃ CELNA?

,

Przestrzenie celne to obszary przeznaczone do prowadzenia operacji celnych i z definicji są to obszary będące własnością służb celnych (biura, magazyny i miejsca do parkowania pojazdów). Towary, które zostały wprowadzone na obszar celny, znajdują się pod bezpośrednią kontrolą służb celnych i dlatego nie mogą opuścić go bez zezwolenia służb celnych. Wydanie pozwolenia na zwolnienie towarów nazywane jest „zwolnieniem”.

Przestrzenie celne to nie tylko obszary bezpośrednio zajmowane przez organy celne: w rzeczywistości, w ramach procedur domicylowych, na wniosek strony i za zgodą organów celnych, każde pomieszczenie, magazyn lub parking dla pojazdów, które są wykorzystywane do działalności i które spełniają kryteria bezpieczeństwa rodzajowego i podatkowego określone przez organy celne, mogą być zdefiniowane jako przestrzeń celna.

Obszar celny może być wyznaczony przez ogrodzenia i ściany lub nawet tylko przez znaki poziome i/lub pionowe (linie, taśmy, znaki). Wyraźna identyfikacja obszaru celnego jest konieczna dla odróżnienia go od innych obszarów obiektów wykorzystywanych do celów innych niż celne oraz w celu uniknięcia promiskuityzmu między towarami znajdującymi się pod kontrolą celną a towarami zwolnionymi i/lub wolnymi.

Służba celna nie zawsze jest obecna w tych pomieszczeniach, ale towary wprowadzane do operacji celnych są pod każdym względem pod kontrolą celną i mogą je opuścić tylko po dokonaniu odprawy celnej. Nawet osoby pracujące na tych terenach mogą to robić tylko za zgodą służb celnych, muszą najpierw zostać zgłoszone do służb celnych, które zatwierdzają ich wjazd i pobyt na tych terenach.

Skills

Posted on

3 czerwca 2016