CO TO JEST REINTRODUKCJA BEZPŁATNA?

,

Jeżeli wcześniej wywiezione towary miałyby zostać ponownie przywiezione na to samo terytorium, na którym się znajdują, straciwszy po wywozie status towarów w swobodnym obrocie w UE, podlegałyby zapłacie należności celnych. Jednym ze sposobów uniknięcia wydatkowania pieniędzy jest wykorzystanie ponownego wprowadzenia zwolnienia z cła. Można to osiągnąć poprzez złożenie wniosku do urzędu celnego wyjaśniającego, że towary zostały wcześniej wywiezione z Włoch, a teraz wracają do Włoch w całości lub w części.

Wniosek w załączeniu:

– oryginalny rachunek eksportowy z dokumentacją;

– zgłoszenie przywozowe bez zgłoszenia należności celnych.

Dokładna nazwa operacji to „ponowne wprowadzenie cła”, ponieważ to ułatwienie powinno dotyczyć tylko cła, a nie podatku VAT.

Przywrócenie zwolnienia dotyczy również podatku VAT, gdy eksporter (który teraz staje się importerem) nie zarejestrował jeszcze eksportu do VAT. Jeśli transakcja była już zarejestrowana, kwota VAT niezaliczona do faktury eksportowej stanowiłaby pułap VAT. Jest to ułatwienie, a ponieważ wynik przywrócenia towarów bezcłowych musi być neutralny, wynika z tego, że VAT niewykazany na fakturze eksportowej musi być odprowadzony do urzędu celnego.

W przypadku, gdy transakcja nie została zarejestrowana do VAT, możliwe jest nie płacenie podatku w urzędzie celnym przy ponownym wprowadzeniu poprzez autocertyfikację importera (dawniej eksportera), który w ramach swojej odpowiedzialności (karnej) oświadcza, że podatek VAT nie poszedł stanowić plafonu. W przypadku, gdy transakcja została zarejestrowana do podatku VAT, istnieje, według uznania importera, możliwość uniknięcia zapłaty podatku na rzecz urzędu celnego poprzez złożenie Deklaracji Intencji.

Po złożeniu wniosku, służby celne fizycznie weryfikują, czy zwracany towar jest tym samym, który został wywieziony z załączonym do wniosku rachunkiem i sprawdzają dokumentację. W takim przypadku zezwala się na bezcłowy powrotny przywóz, definitywnie wycofuje się z urzędu celnego rachunek eksportowy i dostarcza towary prawowitemu właścicielowi.

Skills

Posted on

3 czerwca 2016