WAT IS GRATIS HERINTRODUCTIE?

,

Indien eerder uitgevoerde goederen opnieuw op hetzelfde grondgebied zouden worden ingevoerd, omdat zij na uitvoer hun status van goederen in het vrije verkeer in de EU hebben verloren, zouden daarover douanerechten moeten worden betaald. Een van de manieren om uitbetaling van geld te voorkomen is de herinvoering van de belastingvrije verkoop. Dit kan door bij de douane een aanvraag in te dienen waarin wordt uitgelegd dat de goederen eerder uit Italië zijn uitgevoerd en nu geheel of gedeeltelijk naar Italië terugkeren.

De aanvraag is bijgevoegd:

– de originele exportfactuur met documentatie;

– de aangifte ten invoer zonder aangifte van douanerechten.

De exacte naam van de operatie is “belastingvrije herinvoering” omdat deze versoepeling alleen voor rechten en niet voor BTW zou moeten gelden.

De herinvoering van de vrijstelling geldt ook voor de BTW wanneer de exporteur (die nu de importeur wordt) de uitvoer nog niet voor BTW-doeleinden heeft geregistreerd. Indien de transactie reeds was geregistreerd, zou het BTW-bedrag dat niet op de uitvoerfactuur is aangerekend, het BTW-maximum vormen. Dit is een vergemakkelijking en aangezien het resultaat van de herinvoering van belastingvrije goederen neutraal moet zijn, volgt daaruit dat de BTW die niet op de uitvoerfactuur is vermeld, aan de douane moet worden betaald.

Indien de transactie niet voor de BTW is geregistreerd, is het mogelijk de belasting bij de douane niet te betalen bij wederinvoer door middel van een eigen verklaring van de importeur (voorheen de exporteur) die onder zijn eigen (strafrechtelijke) aansprakelijkheid verklaart dat de BTW niet is verdwenen om een plafond te vormen. Wanneer de transactie voor de BTW is geregistreerd, bestaat naar keuze van de importeur de mogelijkheid om de betaling van de belasting aan de douane te vermijden door een intentieverklaring in te dienen.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag controleert de douane fysiek of de teruggekeerde goederen dezelfde zijn als die welke zijn uitgevoerd met de bij de aanvraag gevoegde factuur en controleert zij de documentatie. In dat geval is wederinvoer met vrijstelling van rechten toegestaan, wordt de uitvoerbrief definitief aan de douane onttrokken en worden de goederen aan de rechtmatige eigenaar afgeleverd.

Skills

Posted on

3 juni 2016