CO TO JEST ATR?

,

ATR jest świadectwem przewidzianym w umowie UE-Turcja i wydawanym w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu znajdują się w wolnym obrocie, dzięki czemu można odstąpić od płacenia cła. Zwolnienie ma zastosowanie do przesyłek z UE do Turcji i w przeciwnym kierunku.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 czerwca 2014