CO TO JEST STATUS „ZATWIERDZONEGO EKSPORTERA”?

,

Zgodnie z przepisami UE eksporter posiadający ten status może poświadczyć preferencyjne pochodzenie swoich towarów za pomocą „deklaracji na fakturze”, bez limitu wartości. Przyznanie „statusu” uzależnione jest od złożenia pisemnego wniosku skierowanego do właściwej Dyrekcji Regionalnej, z zaznaczeniem miejsca, w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę administracyjną.

We wniosku przedsiębiorca musi oświadczyć że regularnie dokonuje wywozu do krajów, z którymi obowiązują umowy preferencyjne; wskazać częstotliwość i ilość wywozu dokonanego w ostatnim roku oraz do których urzędów celnych (ich liczba nie jest istotna, ale regularność jest) być w stanie w każdej chwili udowodnić status pochodzenia towarów (w przypadku producentów – za pomocą ewidencji surowców w przedsiębiorstwie; w przypadku handlowców – za pomocą dowodu zakupu produktów, które mają być wprowadzone do obrotu, potwierdzającego ich wspólnotowe pochodzenie); przedstawić wystarczające gwarancje dotyczące statusu pochodzenia towarów oraz poddać się wszelkim wynikającym z tego zobowiązaniom.

W momencie wydania zezwolenia eksporter musi również zobowiązać się do :

-wystawiać deklaracje na fakturze tylko dla towarów, dla których posiada dowody i elementy księgowe w momencie dokonywania transakcji;

-przechowywać wszelkie dokumenty potwierdzające pochodzenie przez okres co najmniej trzech lat;

-przedstawić, w dowolnym czasie, wszelkie dowody organom celnym i wyrazić zgodę na przeprowadzenie kontroli w dowolnym czasie.

Skills

Posted on

2 czerwca 2014