PRAWO PODATKOWE

,

JAKIE KONSEKWENCJE W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO DLA PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIKAJĄ Z ODPRAWY CELNEJ W UE?

Postaramy się wyjaśnić konsekwencje prawnopodatkowe odprawy celnej w UE na podstawie poniższego przykładu.


Przykład:

Szwajcarski dostawca A jest zarejestrowany w Niemczech dla celów podatku od działalności gospodarczej i posiada niemiecki numer identyfikacyjny VAT (ewentualnie jest reprezentowany w Niemczech przez przedstawiciela podatkowego C). A dostarcza towary ze Szwajcarii do austriackiego klienta B przez Niemcy. B posiada austriacki numer identyfikacyjny VAT. Na podstawie uzgodnionych warunków dostawy DDP, zwrot po odprawie celnej(*), A dokonuje we własnym imieniu przywozu do Niemiec towarów po odprawie celnej i opodatkowaniu.

*A ponosi koszty transportu i należności przywozowych do miejsca przeznaczenia (Austria). Niebezpieczeństwo pogorszenia lub uszkodzenia towaru ponosi również A aż do miejsca przeznaczenia.

Transport towarów ze Szwajcarii do Niemiec

Następuje odprawa celna towaru w Niemczech (dopuszczenie do spożycia). Ponieważ towar nie pozostaje w Niemczech, nie jest pobierany podatek obrotowy od importu.

Dostarczanie towarów z Niemiec do Austrii

Z punktu widzenia prawa podatkowego przedsiębiorców uznaje się, że dostawa A do B została dokonana w Niemczech, ponieważ A jest płatnikiem podatku obrotowego od importu (importerem).

Dostawa jest zwolniona z podatku jako wewnątrzwspólnotowa, o ile zwolnienie to można udowodnić za pomocą księgowości i dokumentacji. Dostawa musi być zadeklarowana przez A lub przez C (jeśli jest ustanowiony przedstawiciel podatkowy C) w deklaracji okresowej i w informacji podsumowującej w Niemczech.

Ponadto dostawa musi być zgłoszona w formularzu Intrastat (wysyłka), jeśli przekroczony zostanie minimalny próg zgłoszenia, obecnie (w Niemczech) 500.000,- € rocznie.

Na fakturze A musi podać swój numer NIP oraz numer NIP swojego nabywcy. Ponadto na fakturze musi znaleźć się informacja, że dostawa jest wewnątrzwspólnotowa i wolna od podatku.

Odniesienie do wewnątrzwspólnotowej dostawy wolnej od podatku na fakturze (sporządzonej w jednym z języków urzędowych UE) może być dokonane w jeden z następujących sposobów (przykłady w niektórych językach urzędowych UE)

  • Niemcy: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
  • Francja: zwolnienie z opłat abonamentowych TVA
  • Włochy: Zwolnione dostawy wewnątrzwspólnotowe
  • Austria: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
  • Wielka Brytania: dostawa wewnątrzwspólnotowa o zerowej stawce podatku Hiszpania: entrega intracomunitaria libre de impuesto

Jeżeli został ustanowiony przedstawiciel podatkowy C, na fakturze należy podać również następujące dane: wskazanie przedstawiciela podatkowego, nazwę, adres i numer NIP przedstawiciela podatkowego.

Podatek od zakupów dokonywanych przez B w Austrii

B musi zapłacić wewnątrzwspólnotowy podatek od nabycia w Austrii od dostawy A. Podatek od nabycia może być dochodzony przez B jako podatek od obrotu z tytułu nabycia w ramach przysługującego mu odliczenia podatku od obrotu z tytułu nabycia. B deklaruje nabycie wewnątrzwspólnotowe w deklaracji okresowej w Austrii oraz w przypadku przekroczenia minimalnego progu deklaracji w austriackim formularzu Intrastat (zakup).

Skills

Posted on

1 czerwca 2014